Privacy Policy

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. De contactgegevens zijn te vinden in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door ons dit te vertellen. Dit kan z zijn. U hebt bijvoorbeeld te maken met gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). Het verzamelen van deze informatie vindt automatisch plaats zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze voorziening van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te verkrijgen over de oorsprong, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen om correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk wordt vermeld. Bovendien hebt u het recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en hun beroepsmogelijkheden is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). Persoonlijke gegevens verzameld op deze website worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kan v. a. om te gaan met IP-adressen, contactverzoeken, metagegevens en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

Het gebruik van de hoster wordt uitgevoerd om het contract met onze potentiële en bestaande klanten te vervullen (artikel 6, lid 1, onder b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte verstrekking van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6, lid 1 letter f DSGVO).

Onze Hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Voltooiing van een contract voor orderverwerking

Om de verwerking van gegevensbescherming te garanderen, hebben we een contract voor contractverwerking afgesloten met onze hoster.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy Policy

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld in het geval van communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking voor de verantwoordelijke instantie

Het verantwoordelijke gegevensverwerkende bedrijf op deze website is:

Wohnen auf Zeit in Aachen
Doris Triebels
Schlossparkstr. 134
52072 Aken
Duitsland

Telefoon: (+49) (0) 178 25 25 62 1
E-Mail: info@ferienwohnungaachen.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (bijv. Namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, U HEEFT HET RECHT OM TE allen tijde DE PROBLEMEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE STOPPEN MET REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIALE SITUATIE; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP EEN PROFILING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE JURIDISCHE BASIS WAAROP EEN PROCES IS GEBASEERD, IS TOEGESTAAN DOOR DIT PRIVACYBELEID. ALS JE OPPOSITIE LADEN, ZULLEN WE UW RELEVANTE PERSOONSGEGEVENS NIET PROCES, TENZIJ WE KUNNEN VERPLICHTE BESCHERMING GOEDE DOELEN VOOR HET VERWERKEN VAM BEWIJZEN HUN BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN VAN WEGEN OF VERWERKING OOG OP DE HANDHAVING, DE UITOEFENING OF DE VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS ( TEGENSTELLING ONDER ART 21 (1) AVG).

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM RECHTSTREEKS RECLAME TE BEDIENEN, HEEFT U HET RECHT OM ENIGE WEDSTRIJD TE INTRODUEREN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME; DIT IS OOK VOOR HET PROFILEREN, ALS HET GERELATEERD IS TOT DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. ALS U WEDSTRIJDT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DAN NIET GEBRUIKT VOOR DE RECHTSTREEKSE RECLAME (TEGENSTELLING ONDER ART 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG hebben de betrokken personen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om te klagen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt recht op gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering voor beveiligingsdoeleinden en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als sitebeheerder stuurt. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser die verandert van “http: //” in “https: //” en het slotpictogram in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, annulering en rectificatie

Binnen het bereik van de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebt u het recht om gratis informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres vermeld in de opdruk.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens ontkent, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is, kunt u om beperking van de gegevensverwerking vragen in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, AVG, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of voor belangrijk openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

Oppositie tegen reclame-e-mails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u alleen in individuele gevallen op de hoogte bent van de instelling van cookies en cookies toestaan, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen toestaan ​​of in het algemeen het automatisch verwijderen van cookies bij het afsluiten van de browser uitsluiten en activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. Winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als om een ​​overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, lit. een GDPR; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Als andere cookies (bijv. Cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk in dit privacybeleid behandeld.

Server log files

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website – voor dit doel moeten de logbestanden van de server worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of vereist is om precontractuele acties uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de tot ons gerichte verzoeken (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) of uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG), indien deze werd gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wordt weggelaten (bijv. Na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven ongewijzigd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), opgeslagen en verwerkt door ons voor het verwerken van uw verzoek. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of vereist is om precontractuele acties uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 (1) a DSGVO) en / of op onze legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) AVG), omdat we een legitiem belang hebben bij de effectieve Verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​om uw toestemming voor de opslag te verwijderen, in te trekken of het doel van de gegevensopslag weg te laten (bijv. Na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de respectieve aanbieding of service waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de reikwijdte van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats met het oog op het uitvoeren van de gebruiksrelatie die is vastgelegd door de registratie en, indien nodig, voor het initiëren van verdere contracten (Art. 6 (1) (b) AVG).

De gegevens die tijdens de registratie zijn verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website staat en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Reactiefunctie op deze website

Naast uw opmerking bevat de opmerkingenfunctie op deze pagina ook informatie over wanneer de opmerking is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem bent, de gebruikersnaam die u hebt gekozen.

Bewaartermijn van de reacties

De opmerkingen en gerelateerde gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de gereageerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen (bijv. Aanstootgevende opmerkingen) moeten worden verwijderd.

Rechtsgrondslag

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) lit. DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De wettigheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingshandelingen blijft onaangetast door de intrekking.

5. Plug-ins en hulpmiddelen

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat uw website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online services. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartservice Google Maps via een API. Provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is omwille van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website specificeren. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Highlights

Appartement 1

Schlossparkstr. 134

Appartement 2

Schlossparkstr. 134

Kerstmarkt

22.11. – 23.12.2019

Euregio Beurs

13.03. – 22.03.2020

Öcher Bend, Kermis

11.04. – 27.04.2020

CHIO 2020

29.05. – 07.06.2020

Öcher Bend, Kermis

17.08. – 19.08.2019